Ośrodek

Ośrodek jest placówką działającą przy Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, oddział „Odrodzenie”. Został założony w 1989 roku i wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej jako placówka o charakterze niepublicznym.

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.

Dyrektorem Ośrodka jest mgr polityki społecznej p. Maria Grzywocz.

Ośrodek jest czynny w godz. 7:00 – 17:00. Prowadzi działalność rehabilitacyjną i opiekuńczą dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin. Obejmuje kompleksową opieką medyczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną i społeczną każde dziecko niepełnosprawne, które się do nas zgłasza. Z takiej pomocy korzystają dzieci niepełnosprawne z terenu miasta Katowic, jak również z miast i gmin sąsiadujących.

Na terenie Ośrodka przebywa na pobycie dziennym 20 dzieci w wieku 5 mies. – 10 roku życia, a ok. 90 dzieci w wieku 1 mies. – 20 roku życia korzysta z pomocy ambulatoryjnej (w tym wczesna interwencja, terapia środowiskowa, rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna.

W ośrodku przyjmują specjaliści: neurolog, psycholog, logopeda, pedagog specjalny, dr rehabilitacji, ortopeda.

Ośrodek realizuje kilka ważnych programów:

program wczesnej interwencji koordynowany przez doktora rehabilitacji skierowany do dzieci
w wieku 1 mies. do 7 roku życia. Program ten jest prowadzony metodami Vojty i Bobatha.

program terapii środowiskowej koordynowany przez pedagoga Ośrodka skierowany do dzieci
i młodzieży w wieku do 20 roku życia, która z różnych przyczyn nie może być dowożona na zajęcia
do Ośrodka

program terapeutycznych grup wsparcia realizowany poprzez Centrum Wsparcia dla Rodzin
z Dzieckiem Niepełnosprawnym
. Realizacja programu odbywa się poprzez organizację spotkań
terapeutycznych pod okiem specjalistów zawsze w ostatni czwartek miesiąca.

Ośrodek i wszystkie jego oddziały jest utrzymywany ze środków:

Urzędu Miasta Katowice (Wydział Zdrowia i Kształtowania Środowiska oraz Wydział Edukacji)

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i innych sponsorów (prywatnych i publicznych)