Przedszkole

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE działające przy Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział „Odrodzenie”
rozpoczęło swoją pracę dnia 1 września 2001 r. 

Ideą przewodnią naszego Przedszkola jest:

„RADOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU I W DOMU”

Do placówki przyjmowane są dzieci upośledzone umysłowo 
w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 3 – 10 lat 
z terenu miasta Katowic. 
Celem pracy wychowawczo – dydaktycznej w PRZEDSZKOLU 
jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie 
z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi 
w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Działalnośc placówki przebiega dwubiegunowo:

  1. Prowadzenie zajęc grupowych dla 8 dzieci w wieku 3 – 10 lat posiadających skierowanie na zajęcia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
  2. Prowadzenie zajęć indywidualnych dla 6 dzieci w wieku 1 roku do 7 roku życia w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju posiadających skierowanie na zajęcia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Praca wychowawczo – dydaktyczna naszego PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO opiera się na następujących założeniach:

  1. Każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i braki;
  2. Sprawność ruchowa, rozwój umysłowy, dojrzałość społeczna ulegają poprawie w wyniku oddziaływań stymulacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, uwarunkowanych czynnikami indywidualnymi i społecznymi; 
  3. Wczesne rozpoczęcie oddziaływania rewalidacyjnego zapewnia lepsze rezultaty w rozwoju psychofizycznym dziecka.

Przedszkole nasze jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500, a zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 900 – 1430. Działalnością Przedszkola kieruje nauczyciel specjalny mgr Joanna Szajewska, która jednocześnie prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci.

W czasie pobytu w Przedszkolu dzieci korzystają również z pomocy:
– logopedy 
– oligofrenopedagoga 
– psychologa 
– muzykoterapeuty
– zespołu rehabilitacyjnego pod kierunkiem magostra fizjoterapii 
– instruktora terapii zajęciowej 
– pielęgniarki 

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.